113 13

Kommentera
Visst känner ni till numret 113 13?
Det är ett nationellt informationsnummer där man kan både lämna ochge information vid allvarliga olyckor och kriser.