Medan jag gått hemma och blivit förbannad har sällskapet legat still med ett pajat knä. Kommunikation kommunikation. Att säga till så man kan hjälpa till går ju inte.
 
Glad är jag i alla fall att han kommer med mig på en 18-årsfest i släkten här i nära framtiden. Glad är jag också om han låter mig hjälpa honom hem med sitt onda knä.

Sällskapet

Sällskapet Kommentera
Medan jag gått hemma och blivit förbannad har sällskapet legat still med ett pajat knä. Kommunikation kommunikation. Att säga till så man kan hjälpa till går ju inte.
 
Glad är jag i alla fall att han kommer med mig på en 18-årsfest i släkten här i nära framtiden. Glad är jag också om han låter mig hjälpa honom hem med sitt onda knä.